19,90

470 sayfa karton kapak

 İlahi mesajı bir tarafa bırakıp gelenek, görenek, bid’at, hurafe, diğer inançların etkilerine İslam düşmanlığı da eklenince ortaya çıkarılan “uydurulan din” yerine “indirilen din” algısıyla dini konularda görüş beyan eden kişilere ilk olarak dini anlamadaki yöntemlerini sormanızı; “Dinin kaynağı nedir?” sorusuna verdikleri cevapları öğrenmenizi, sonra bu kişilerin bu soruya verdikleri cevaplar ile (yöntemleriyle) çelişip çelişmediklerini kontrol etmenizi öneriyorum. Allah’ın dinini; geleneklerin üzerine değil, KUR’AN-I KERİM’in üzerine kurmanızı ısrarla öneriyorum. Bu sitede dinin kaynağı olarak neden yalnızca KUR’AN-I KERİM’İ benimsememiz gerektiğini, Kur’an-ı Kerim’de geçmeyen hususların neden İslam’ın evrensel hükümleri olamayacağını araştırmalarla, makalelerimle,ortaya koyduğum eserlerimle bölüm bölüm aktarmaya çalışacağım. Ayrıca dine mal edilen ve dinin kesin bir hükmü sanılan birçok hususun; Kur’an-ı Kerim’de yer almadığını ve bu yüzden bunlara dinsel bir anlam yüklemenin hatalı olduğunu arz edeceğim. Yani Kur’an-ı Kerim’e giderek dini yeniden tanıyacağız. Sitedeki her bir harfi “eleştirel mantıkla” okumanızı tavsiye ediyorum.Zira, doğru ve dinin tek kaynağı olan Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Buradaki fikirlerim de ancak Kur’an-ı Kerim’e uyduğu ölçüde doğrudur.

ESERİN İÇERİĞİ

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BUGÜNKÜ İSLAM’A BAKIŞ

Biz KUR’AN-I KERİM’İ Terk Ettik

 • Peki, Kur’an-ı Kerim Nasıl terk edilir?

 • Kur’an-ı Kerim Nedir?

75 Ayet “Akledin” diyor ama?

 • Bir var

 • Akılsızlık

 • Akıllılık ( İnsan olmak )

 • Ruhun Sesini Duymak

Anlamadan Okunan Kur’an ile Ortaya Çıkan Felaket

Biz Bugün Din ve İbadet kavramlarından ne anlıyoruz?

 • Din Nedir? İbadet ne anlama geliyor?

 • Peki ya şimdi?

 • İbadet Nedir?

Gerçek Dindar Kimdir?

Dinden Geçinmek

Tarih sadece tekerrür ediyor!

Geçmişten günümüze İki farklı İslam anlayışı vardır

Emevilerden Günümüze gelen Din anlayışı

İslam’ın İlk adımı “Akletmek”tir

Sormalı ve Sorgulamalıyız

“Kurtarıcılardan kurtulmak

Ey İman Edenler İman Edin

İslam Tüm Dünyaya Hitap Eden Evrensel bir dindir

İslam’ın Tüm Mesajları Evrenseldir

ALLAH KAVRAMI VE VAHİY

İlah ve Allah Kavramı

Vahiy Nedir?

Vahiy süreci ve Cebrail’in Vahiy getirmesi nasıl oldu?

 • Temel Kavramlar; Kitap, Vahiy ve Tenzil

 • Vahiy Süreci ve Vahyin Bağlamsallığı

Vahiy ve Hüküm Çıkarmak

Ayetlerin Yalın anlamları ( Muhkem ve Müteşabih )

 • Muhkem ve Müteşabih Konusu

Allah’a Bağlılık nasıl olur?

Allah Bize Şah damarından daha yakındır!

Küfür nedir?

 • Kâfirler neden iman etmezler. Kâfirlik, kâfirler için bir kader midir?

Kulluk etmek ne demektir?

ALLAH’IN GAYB BİLGİSİ, KADER ve ALLAH’IN KALPLERİ MÜHÜRLEMESİ

Allah’ın Gelecek Bilgisi

 • Kulların Özgürce İşledikleri İşlerinin Allah’a nispeti

 • Meşiet ( İrade )

 • Allah, İnsanlara inanç özgürlüğü tanımıştır

 • Saptıran da Hidayete Erdiren de Sadece Allah’tır

 • Allah’ın Hidayet Edeceği Kimseler

 • Allah’ın saptıracağı Kimseler

 • Allah Evrendeki her şeyin ve her işin yaratıcısıdır

 • Allah’ın bilgisinin kulların işlerine etkisi

Kader Konusu ile ilgili Akla gelen sorular

 • Kader nedir?

 • Peki, bu Ölçü nedir?

 • Gerçek kader nedir?

 • Yazılı olan şey nedir?

 • Kader değişir mi?

 • Evlilik kader midir?

Allah zalimleri koruyor mu?

Kur’an-ı Kerim’de Allah neden “biz” ifadesini kullanır?

 • Can alma vazifesi

 • Askeri Kuvvet birimi olma vazifesi

 • Zararlardan koruma vazifesi

 • Elçilik vazifesi

 • Dua etme vazifesi

 • Uyarıcılık vazifesi

 • Yaratma Vazifesi

 • Arşı taşıma vazifesi

 • Yazıcılık Vazifesi

 • Kılavuzluk Vazifesi

 • Taksimat Vazifesi

 • Toplumları Helak etme vazifesi

Allah’ın kalpleri mühürlemesi nasıl olur?

 • Kalp

 • Hatem ( Mühür )

 • Hatm ( Mühürleme )

 • Allah’ın kalpleri mühürlemesi ve damgalaması

 • Kulların yaptığı işlerin yaratılması

 • Ayetlerdeki Kişilerin belirginliği

 • Konumuz ayetlerin mucize özelliği

ALLAH VE RESUL KAVRAMI

Allah ve Resulü Kavramı

Haniflik Kavramı nedir?

 • Allah’ın elçilerinin tümü Hanif’tirler

 • Haniflik Müslümanlığın en temel öğesidir

 • Hz İbrahim’e en yakın olanlar Müslümanlardır

Ümmi nedir?

 • Hz Peygamber’in Okuryazarlığı

 • Peygamberimizin Ümmiliği

 • “Ümmi” ne demektir?

 • “Anakent” nasıl “Ana” oldu?

Nebiler Dinin erbabı mıdır?

ŞİRK KAVRAMI, PUTPERESTLİK, GÜNÜMÜZ İLAHLARI

Dinde aşırı gitmek

Şirk Dininin temeli

 • Uyuşturucu Din

 • Şirk Dininin hareket biçimi

Şirk kavramı ve Dini Allah’a has kılmak

 • Dini Allah’a has kılmak

Ne olur?

Geleneksel Şirk Dini

Mistik Felsefe

Şirkin Şifası nedir?

Tarihi arka plan ve Kur’an-ı Kerim bütünlüğünde şirk mantığı

 • İhlas Süresi

Tasavvufi Şaman İslam’ı

 • Şamanizm’in ve Eski Türk İnançlarının günümüzdeki yansımaları

 • Dede- Şaman

 • İçki İçilmesi

 • Mezar taşı

 • Mum yakılması

 • Bez ve paçavra bağlanması

 • Güneş’e ve Ay’a niyaz

 • Mevlit Okutulması

 • Kümbetler

 • Eşiğin kutsallığı

 • Halı- Kilim desenleri

 • Nazar

Ataların Dini

Eskilerin Masalları

Sömürü Kavramı ve İnanç Sömürüsü

Sömürünün direği; “Statüko”

İlminizde boğulun İnşallah

Putlar ve İdoller

 • Din nedir?

 • Otorite

 • Sermaye

Biz Kime tapıyoruz?

Her İnsanın putu var mı?

Putlarımızı Sorgulamadan tevhit olmaz

 • İsa, “Allah’ın oğludur” ve “Rahman çocuk edindi” inancı

 • Günümüzde kutsallaştırma Örnekleri

 • Hayatta en önemsediğimiz şey bizim kutsalımız mıdır?

Sahte İlahlarımız

Kendi ellerimizle yonttuklarımıza tapıyoruz

 • Kendi ellerimizle yonttuklarımıza tapmak ne demektir?

Örtülü Putlarımız

 • Örtülü Putlar

 • Batı Putu bizi ne hale getirdi?

Hak ile Batılı karıştırmak

Dinden geçimini sağlamak ve din sanayisi

Akıl Tutulması; Dinde Kurtarıcı aramak

Din adamları ve bozdukları Kavramlar

 • Ruhban aslında ne demek?

 • İslam’da ruhban sınıfı yoktur!

 • Selam meselesi

 • Sevap Kavramı

 • Kıblemiz hangisi

 • Kur’an-ı Kerim’ de emek

Din Adamlığı ve Modern Haramlar

 • Helal ve Haram ayetleri ne ifade ediyor!

Din Sektörü ve Din adamları

Dinlerini parça parça edenler

Haram koyma yetkisi kimindir?

 • Haram Yiyecekler

Dinci İftira tarih boyunca neyi tahrip etti?

İslam ruhbanlarının Özellikleri nelerdir?

Sultan / Devlet sofrasından yiyen âlimden doğru fetva çıkmaz!

Dine karşı din nasıl oluştu?

Ehl-i kitaplaşmak nedir ve nasıl olur?

Yahudilerin Dinimize Etkileri

Kur’an-ı Kerim Dışı dincilik

 • Şeytan İçimizde

Allah’ın kitabına eş koşmak

Allah Uyarıyor; “Hakkında delil yoksa…”

Allah uyarıyor; “Hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme”

Kur’an mı uydurulan din mi?

 • Kabak Sevmemenin bedeli

 • Kuran; mehcur bırakılan, dinlenilmeyen kitap

 • Savaşmayan mürted ( dinden çıkan ) öldürülemez

 • Namazı terk eden hapse mi atılır, kellesi mi uçurulur?

Gelenekçi Müslüman ile Ehl-i Kur’an arası farklar

Hangi Kur’an-ı Kerim

 • Kur’an-ı Kerim ve Sapma

Hangi İslam

 • Nedir bu anlamlar?

 • Birçok İslam var

 • Kur’an-ı Kerim bir manifestodur

 • Adil devlet anlayışı

Dinin Direği namaz mıdır?

 • Dinin Direği “salat”

 • Peki, gerçekler neden bu kadar saptırıldı?

 • Emevi dinciliği

Ehl-i Sünnet zihnin anlayış sorunu

 • “Uydum kalabalığa” diyen din algısı

İlim ehli ve anlayış farkı

Sebeb-i Nüzul aldatmacası

 • Levh-i Mahfuz’un mahiyeti

İtaat kavramı

Sözde Mü ’minin zihnindeki Kur’an-ı Kerim

 • Hatim yarışmaları

 • KUR’AN-I KERİM’İ herkes anlayamaz masalı

İşittik! İtaat ettik mi?

 • Neyi İşitiyor, neye itaat ediyoruz?

 • Misakı bozma

 • Misakı bozmayanların ( müminlerin ) Özellikleri

 • Münafıklık ( Misakı bozma )

 • Nifak – Münafık

 • Münafıkların Diğer karakterleri

KUR’AN-I KERİM ‘ E BAKIŞ

Kur’an-ı Kerim nedir?

İlk Kur’an-ı Kerim yazması

 • Kitap Nedir?

 • Kitap kavramının tarihçesi

 • Arap Yarımadası’nın Jeopolitik, ekonomik ve kültürel durumu

Kur’an-ı Kerim ve tarihsel sürece bakış

 • KUR’AN-I KERİM’İN ifadesindeki mucize başka bir dilde gösterilemez

 • Sayfa ve Sürelerin oluşumu

KUR’AN-I KERİM’İN Dili

 • Vahyin dili Arapça mıdır?

İndirilene Uymak

İnzal olunanlardan yararlanmak

Kur’an-ı Kerim harici rivayetlere uyulur mu?

Kur’an-ı Kerim Merkezli din

KUR’AN-I KERİM’İ Tedebbür edememek, okuyarak terk etmek

 • Anlamak yeterli mi?

Terk Edilen Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim kendini bize nasıl tanıtıyor?

KUR’AN-I KERİM’İN din algısı nasıldır?

Kur’an-ı Kerim için öncelikler nelerdir?

 • Bu Kur’an en mühim bir haberdir!

KUR’AN-I KERİM’İN kelimelerine dikkat edin

Kur’an-ı Kerim kavramlarının Önemi

 • Kavramların Önemi

Kur’an-ı Kerim ile arkadaş olmak zorundayız

KUR’AN-I KERİM’İN net ve açık mesajları

Kur’an-ı Kerim’de geçen Emir ve Yasaklar

 • Emirler

 • Yasaklar

KUR’AN-I KERİM’İN farklı üslupları

 • KUR’AN-I KERİM’İN Furkan özelliği

 • El- Hikmet

 • El- Kitap 

KUR’AN-I KERİM’İN tarihselliği

Kur’an-ı Kerim’de konuşturma sanatı

KUR’AN-I KERİM’İ araştırmak

Kıssalar Mucize mi, masal mı?

Kur’an-ı Kerim’de helak edilenler kim?

KUR’AN-I KERİM ‘İN ÖZELLİKLERİ

Ayetlerden hareketle KUR’AN-I KERİM’İN özellikleri

Kur’an’ı Kerim her detayı içerir

Kur’an-ı Kerim Eksiksiz bir kitaptır

Kur’an-ı Kerim karanlıklardan aydınlığa çıkarır

KUR’AN-I KERİM’İN açık ve detaylı açıklamaları

Kur’an-ı Kerim Akılla çelişir mi?

Hüküm yalnız Allah’ındır

Allah Unutmaz

KUR’AN-I KERİM’İN anlaşılması için başka hiçbir kaynağa ihtiyaç yoktur

Bir konu Kur’an-ı Kerim’de yoksa Allah o konuyu serbest bırakmıştır

Kur’an-ı Kerim’e uyan Hz Peygamber’de de uymuş olur

Kur’an-ı Kerim ayetleri birbiri ile çelişmez

“Ayet” kelimesinin Kur’an-ı Kerim’deki manası 

Kur’an-ı Kerim’de çelişki yoktur

Nesh’in Arapçası nedir?

Nasuh ve Mensuh hadislerden bile çıkmıyor!

KUR’AN-I KERİM’İ parça parça yapanlar

Yahudi ve Hıristiyanlarda da aynı tip dejenerasyonlar var!

1.CİLT :SONUÇ

Yararlanılan Mealler

KAYNAKÇA